ANDRE AFTENSKOLER

Kender du til aftenskolen for mennesker med erhvervet hjerneskade -HJERNESKOLE? Eller aftenskolen for mennesker med udviklingshandicap? Du kan læse mere her.

I samarbejde med DOF

Dansk Oplysnings Forbund er landsorganisation for aftenskoler, der ønsker at udbrede folkeoplysning på et frit og neutralt grundlag - uafhængigt af partipolitik. DOF's landsorganisation omfatter omkring 280 aftenskoleforeninger samt enkelte daghøjskoler og sprogskoler fordelt over hele Danmark. Landsorganisationen støtter medlemsskolerne i deres daglige virke på en lang række områder. Der sker ved på den ene side at give rådgivning, inspiration, viden, projektstøtte og netværk til medlemsskolerne og på den anden side at arbejde for bedre rammer for aftenskolerne på det politiske niveau – både lokalt og nationalt. Du kan læse mere HER